Ausbildungs-Lizenzen gültig bis Januar 2015

MMA Fullinstructor

 

 

Mathias Aegler
Frank Burczynski
Patric Simeoli

Michael Cüppers

Michael Hockenjos

Peter Sobota

Ronny Beer

 

MMA Instructor* und MMA Basic Instructor**

Vorname Name / wann geprüft / Sportschule bzw. Team / Ort

2012-2013 / MMA Basic Instructoren

 

Raimund Moosmaier /

Florian Mangold /

Ernst Bergauer /

Sven Michels /

Finn Petersen /

Joachim Hansen /

Torsten Hass / 

Florian Beck /

Stephan Eisheuer /